Celem Stowarzyszenia jest:

  • to nie partia ani związek zawodowy,
  • uzupełnienie wiedzy i umiejetności zawodowych członków,
  • popieranie sztuki kulinarnej i cukierniczej,
  • kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych
  • kształtowanie i rozwijanie wzorców racjonalnego żywienia wśród najszerszych kręgów społeczeństwa polskiego
  • poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów.

Aktualności

Wydarzenia